DOJO KUN

Dojo kun je skupek načel, v katerih najdemo bistvo učenja karateja. Svoj izvor imajo v filozofiji na kateri temeljijo borilne veščine. Razumevanje dojo kuna pojasnjuje vztrajanje v karateju. K uresničevanju teh načel bi moral težiti vsak karateka. Dojo kun ima svoj izvor pri okinavskih učiteljih karateja in se je prenesel vse do danes. Obstaja in se uporablja veliko različnih verzij oziroma interpretacij načel. Večina verzij dojo kuna v Shotokan karateju temelji na tisti, ki jo je napisal Gichin Funakoshi.

Na Japonskem pogosto recitirajo dojo kun, kar pa je na zahodu bolj izjema kot pravilo. Skozi uporabljanje in ponavljanje dojo kuna postanejo ideje ponotranjene, tako kot se ponotranji tehnika, ki jo ponavljamo. Načela se vedno recitirajo jasno in glasno. Senpai (ponavadi najstarejši v vrsti) recitira eno načelo, ostali v skupini pa ga za njim ponovijo.

 

DOJO KUN:

HITOTSU: JINKAKU KANSEI ni TSUTOMORU KOTO

HITOTSU: MAKOTO no MICHI o MAMORU KOTO

HITOTSU: DORYOKU no SEISHIN o YASHINAU KOTO

HITOTSU: REIGI o OMONZURU KOTO

HITOTSU: KEKKI no YU o IMASHIMURU KOTO

 

ENA: Truditi se izboljšati svoj značaj.
ENA: Braniti poti resnice.
ENA: Vzgajati moč duha.
ENA: Spoštovati načela etike.
ENA: Izogibati se nespametnemu vedenju.

 

Beseda HITOTSU pomeni ena, beseda KOTO pa stvar. V splošnem to pomeni, da je vsako načelo v doju kunu enako pomembno zato načela niso oštevilčena po pomembnosti, ampak je vsako načelo ena, prvo in najpomembnejše.

Top objavljeni prispevki

Zbrana mnenja

Vsi komentarji →